Werkgroepen

Binnen Vereniging Peelbelang Landhorst zijn diverse werkgroepen actief. De werkgroepen brengen tijdens elke (maandelijkse) vergadering van Vereniging Peelbelang Landhorst verslag uit. Hieronder treft u de diverse werkgroepen aan. Voor elke werkgroep is beschreven wie de leden zijn, wat het doel is, en natuurlijk wat er bereikt is.

De werkgroep Landhorst 60 heeft reeds zijn vruchten afgeworpen en is derhalve opgeheven. Werkgroep LOL is overgegaan naar Stichting LOL en een aantal documenten kunt inzien bij Leefbaarheid Ouderen Landhorst