Nieuws

VITAAL LANDHORST 2023-2024 inschrijftermijn is gesloten

76e Algemene jaarvergadering 19 april 2023

Plan Boom, haal een gratis boom op voor in je tuin.

Project KORL, het vervolg

Kom ook naar het Energiecafé op 1 februari 19.30 in de Stek!

Uitnodiging verenigingen avond op Woensdag 30 november 2022 aanvang om 19.30 uur in dorpshuis De Stek.

VITAAL LANDHORST

Wanneer elke seconde telt’ We zoeken jou voor de cursus AED/reanimatie!

VITAAL LANDHORST 2022

Verslag Algemene ledenvergadering VPL, woensdag 13 oktober 2021

Lees hier de Kernen CV van Landhorst.

Onderzoek omwonenden De Peel betreft de heropening van vliegbasis De Peel.

Bekijk de presentatie van de Algemene leden Vergadering van oktober 2021

Nieuw verkeersbesluit, 60km/uur rondom Landhorst

Land van Cuijk, algemene informatie over de tijdelijke locatie van het gemeentehuis/hoe gemeente te benaderen vanaf 1 januari 2022.

Steunfonds corona voor verenigingen en stichtingen, indienen bij de gemeente voor 15 november 2021.

KORL definitief beplantingsplan en uitvoeringsontwerp

Leergeld Land van Cuijk, Wanneer komt een gezin in aanmerking voor hulp van stichting leergeld?

Uitnodiging om de presentatie MFA de Stek bij te wonen op 12 juni, alleen toegang met aanmelding via mfa-de-stek@peelbelang.nl

Bekijk hier de 12 plannen voor de nieuwe bestemming Basisschool De Vlieger.

Uw contributie word 22-03-21 van uw rekening afgeschreven!

MFA de Stek Nieuwsbrief, studenten starten ondezoek

Werkzaamheden Schapendreef 15 tot en met 18 maart

Beplantingsplan in definitief ontwerp KORL Schapendreef

KORL Schapendreef variatie 5

Enquete Land Van Cuijk online

Nieuwsbrief MFA De Stek.

KORL Schapendreef variatie 4

Vereniging, club of initiatief in Landhorst? Misschien is deze statiegeldactie wat voor u!

Groene Poort bedankt sponsors